Vissa långivare erbjuder så små lån som 500 kronor. På dessa mindre lån är det vanligast med en kort löptid på 30 dagar eller mindre, 2 veckor (14 dagar) är också en vanlig löptid på dessa små lån.

[lanrantefria summa=”500″]

[lanjamforelse summa=”500″]