Med större summor som 8000 kronor är löptiden oftast 90 dagar (3 månader) och återbetalningstillfällena uppdelade i 3 delar (1 varje månad).

[lanrantefria summa=”8000″]

[lanjamforelse summa=”8000″]