Efter samverkan med Kronofogden och mobilbranschen lyckades man minska de antal som hamnar hos Kronofogden på grund av obetalda mobilräkningar. Det finns fortfarande närmare 40 000 ärenden som kommer till Kronofogden rörande obetalta mobilräkningar men det är en minskning mot tidigare. Nu väljer man att rikta in sig på SMSlåneföretagen och det handlar om att ändra attityder i branschen. Källa: http://www.dn.se/ekonomi/sms-lan-nasta-skuldfalla-som-kronofogden-agerar-mot/